De Privacy voorwaarden van Schiphol SnelParkeren

Privacy beleid & Fair use policy
Onderhavige privacyverklaring is van toepassing op alle diensten welke aangeboden worden door AirportParking Rotterdam & Uitvoerende partij.

Persoonlijke gegevens
respecteert uw privacy. Voor de dienstverlening die aanbiedt, moet persoonlijke gegevens verwerken.Alle gegevens die verzameld worden, zullen vertrouwelijk worden bewaard.

Wanneer
U deelt persoonlijke gegevens met . Aanvullende persoonlijke gegevens deelt u met wanneer u een online-account aanmaakt en/of akkoord gaat met de algemene voorwaarden welke op de overeenkomst van toepassing zijn.

Derden
stelt uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden. Het is echter mogelijk dat gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie. Airport Parking Rotterdam zal in zulke gevallen alleen gegevens verstrekken indien aannemelijk gemaakt kan worden dat dit gerechtvaardigd is.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die een website op een computer achterlaat. gebruikt deze cookies om het navigeren op een website makkelijker te maken, om gerichte informatie op de website te zetten of om informatie in te zamelen over klanten.

Fair use policy
De fair use policy heeft betrekking op de volgende diensten: alleen wassen van de auto, alleen stofzuigen van de auto, het wassen en stofzuigen van de auto, het reinigen van de binnenkant van de auto, het reinigen van de buitenkant van de auto en de total cleaning van de auto.

Met de fair use policy wil misbruik voorkomen. De prijzen van bovengenoemde diensten zijn afgestemd op vervuilingen van gemiddelde aard. Bij een onevenredige/onacceptabele vervuiling behoudt het recht de prijs, naar evenredigheid van de bevuiling, aan te passen. De prijsaanpassing zal, alvorens tot uitvoering van de dienst overgaat, aan de klant kenbaar worden gemaakt. De prijsopgaaf kan worden aangemerkt als een nieuw contractueel aanbod, waardoor bij aanvaarding door de klant een nieuwe overeenkomst tot stand komt. Bij eeneventuele afwijzing komt geen overeenkomst tot stand en zal niet overgaan tot uitvoering van desbetreffende dienst(en).